Alumetal odnotował 10,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 66,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 13,86 mln zł wobec 80,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,1 mln zł wobec 88,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 679,25 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 946,76 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Alumetal ze sprzedaży w II kwartale 2023 roku wyniosły 679,2 mln zł, co oznacza spadek o 28% w stosunku do II kwartału 2022 roku. Jest to pochodna spadku ilości sprzedaży o 12% i spadku średniej ceny sprzedaży o 19%" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Ilość sprzedaży w II kwartale 2023 roku wyniosła 58,6 tys. ton i była o 12% niższa niż w II kwartale 2022 roku. Odnotowany spadek sprzedaży to rezultat niższego popytu, zwłaszcza ze strony segmentu budownictwa i AGD, oraz wymagającej sytuacji w zakresie marż rynkowych w ostatnich miesiącach. W okresie pierwszych 6 miesięcy 2023 roku wolumen sprzedaży Grupy Alumetal wyniósł 121,3 tys. ton i był niższy o 8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały ilość sprzedaży wyniosła 236,6 tys. ton" - podano.

Spółka przekazała, że w związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w II kwartale br. wyniosły 8,3 mln zł, a w całym I półroczu 2023 roku wyniosły 21,4 mln zł i były o 56% niższe r/r.

W I poł. 2023 r. spółka miała 50,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 124,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 465,18 mln zł w porównaniu z 1 785,23 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 79,75 mln zł wobec 157,08 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W całym I półroczu 2023 roku EBITDA wyniosła 79,8 mln zł i spadła o 49% w stosunku do I półrocza 2022 roku. Jednostkowa EBITDA w I półroczu 2023 roku wyniosła 658 zł/t i była 45% niższa rok do roku. Uzyskane w I półroczu 2023 roku wyniki w zakresie EBITDA i jednostkowej EBITDA były efektem zaostrzenia walki konkurencyjnej w sytuacji mniejszego popytu na stopy aluminiowe i relatywnie wysokich cen surowca złomowego spowodowanej jego mniejszą dostępnością. W efekcie przedstawionych warunków rynkowych w II kwartale bieżącego roku nastąpiło obniżenie marż w stopniu większym niż można było się wcześniej spodziewać. EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 216,1 mln zł. Jednostkowa EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniosła 914 zł/tonę" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 158,95 mln zł wobec 103,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)