Hydro Aluminium ogłosiło żądanie przymusowego wykupu akcji Alumetalu należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki, podał Alumetal.

Przedmiotem wykupu jest 508 470 akcji odpowiadających 3,22% kapitału zakładowego. Cena wykupu wynosi 82 zł za jedną akcję, a dzień wykupu został ustalony na 8 sierpnia br.

Ponadto Alumetal informuje, że do spółki wpłynęła uchwała zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie zawieszenia obrotu na głównym rynku z dniem 3 sierpnia 2023 r. Zgodnie z treścią uchwały zawieszenie jest spowodowane przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki.

W lipcu Alumetal został włączony w struktury norweskiej Grupy Hydro. Po rozliczeniu wezwania na akcje Alumetalu Norsk Hydro kontroluje ponad 97% akcji.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)