W wyniku wezwania Hydro Aluminium do sprzedaży 100% akcji Alumetalu zawarto transakcje nabycia łącznie 15 267 051 akcji zwykłych Alumetalu, z czego 5 108 221 akcji po cenie 78,69 zł za sztukę oraz 10 158 830 akcji po cenie 82 zł za sztukę, podały podmioty pośredniczące: Biuro Maklerskie Pekao oraz Pekao Investment Banking.

"Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 7 lipca 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Hydro informowało kilka dni temu, że w wezwaniu do sprzedaży 100% akcji Alumetalu zapisami zostało objętych ponad 97% wszystkich akcji. Jak wskazano, transakcja nabycia akcji przez Hydro ma zostać zawarta 5 lipca, zaś jej rozliczenie nastąpi 7 lipca br.

Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu. W połowie czerwca spełniony został inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)