Alumetal odnotował 40,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 58,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,39 mln zł wobec 59,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 55,61 mln zł wobec 68,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 785,94 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 838,47 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2023 roku wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 62,7 tys. ton i był o 5% niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały ilość sprzedaży wyniosła w skali całej Grupy Alumetal 244,5 tys. ton" - czytamy w raporcie.

"Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2023 roku była o ok. 2% niższa w porównaniu do I kwartału 2022 roku, co w połączeniu z 5% spadkiem wolumenu zmniejszyło przychody ze sprzedaży o ponad 6% rok do roku do poziomu 785,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały łącznie wyniosły 3,214 mld zł" - czytamy również.

Reklama

Zmniejszenie ilości sprzedaży o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w połączeniu ze spadkiem EBITDA na tonę o 14%, spowodowało zmniejszenie EBITDA do poziomu 55,6 mln zł w porównaniu z 68,3 mln zł w I kwartale 2022 roku, czyli spadek o 19%, podano.

Jednostkowa EBITDA w I kwartale 2023 roku ukształtowała się na poziomie 887 zł/tonę, co oznacza spadek o 14% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały EBITDA wyniosła 280,8 mln zł, a jednostkowa EBITDA 1 148 zł/t, podano również.

Wydatki na inwestycje

Spółka poinformowała też, że wydatki inwestycyjne w I kwartale 2023 roku wyniosły 13,1 mln zł i były o 44% niższe niż rok wcześniej, z czego 6,1 mln zł stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 7 mln zł na wydatki rozwojowe.

"Zadłużenie odsetkowe netto na koniec I kwartału 2023 roku ukształtowało się na wyższym poziomie niż na koniec roku 2022 i wyniosło 240,5 mln zł. Powodem wzrostu długu netto o 19,5 mln zł było zwiększenie zapotrzebowania na majątek obrotowy netto w I kwartale 2023 roku oraz poniesione wydatki inwestycyjne. W efekcie, mimo dobrego poziomu EBITDA w I kwartale 2023 roku nastąpił wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA, który na koniec I kwartału 2023 roku wyniósł 0,9 podczas gdy na koniec 2022 roku wynosił 0,8" - czytamy w raporcie.

Struktura geograficzna kierunków dostaw w I kwartale 2023 roku uległa znacznym zmianom w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Nastąpił wzrost udziału sprzedaży na rynku polskim o ponad 8 punktów procentowych ( z 23,1% do 31,7%) w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku i analogiczny spadek udziału sprzedaży na innych rynkach. To efekt korzystniejszych w tym okresie uwarunkowań rynkowych na tym rynku, podano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 0,79 mln zł wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)