Zysk operacyjny wyniósł 590,22 mln zł wobec 632,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA bez uwzględnienia aktualizacji wyceny wyniósł 135,1 mln zł (+47% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,07 mln zł w 2022 r. wobec 200,59 mln zł rok wcześniej.

"Zeszły rok był dla nas bardzo udany. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym, dzięki bardzo dobrym wynikom wynajmu powierzchni magazynowej na rynkach. na których jesteśmy obecni. Nasze nowoczesne, świetnie zlokalizowane i zrównoważone ekologicznie magazyny cieszą się dużym popytem ze strony różnych grup najemców, wspieranym długoterminowymi czynnikami strukturalnymi" - napisał prezes Radosław T. Krochta w liście do akcjonariuszy.

Spółka odnotowała wzrost wartości aktywów netto (NAV) do 2 498,0 mln zł (532,6 mln euro), + 37% r/r.

Reklama

Wycena nieruchomości inwestycyjnych MLP Group wzrosła do 4,4 mld zł (945 mln euro), + 31% r/r. Niewielki wzrost stóp kapitalizacji odnotowany w Polsce i Niemczech w drugiej połowie 2022 roku został zniwelowany znacznym wzrostem rynkowych stawek najmu.

Wartość środków z działalności operacyjnej (FFO) była na poziomie 86,8 mln zł (18,5 mln euro), + 59% r/r, podano także.

"W 2022 roku wynajęliśmy 235 tys. m2 powierzchni. Łącznie powierzchnia naszego portfela nieruchomości ukształtowała się na poziomie 1 064 mln m2, przy 98-procentowym poziomie wynajęcia wszystkich naszych aktywów. Powierzchnia w budowie wynosiła 119 tys. m2. W 2022 roku z powodzeniem kontynuowaliśmy działania zmierzające do dywersyfikacji bazy naszych aktywów (nieruchomości typu 'big-box' i 'urban logistics'), najemców i regionów geograficznych" - napisał także prezes.

"W 2022 roku odnotowaliśmy silny, 10-procentowy wzrost czynszów w ujęciu like-for-like i zawarliśmy umowy na 235 tys. m2 powierzchni, przy czym stawki czynszów w ramach nowych umów kształtowały się średnio 16% powyżej stawek rynkowych ERV. Ze względu na ograniczoną podaż nadal obserwujemy silny popyt ze strony najemców i jedne z najniższych w historii poziomy pustostanów. Ponadto w 2022 roku MLP Group oddała do użytku ok. 226 tys. m2 GLA, zwiększając czynsze generowane przez projekty ukończone w poprzednim roku o nowo zakontraktowane czynsze w kwocie 36,1 mln zł. Dzięki naszym nowym projektom generującym wysoką stopę zwrotu, przekraczającą 10% yield on cost, jesteśmy w stanie osiągać wysokie wyniki z wyceny dodatkowo wykorzystując nasz bank ziemi, który zostały nabyte po atrakcyjnych cenach" - wskazał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 23,02 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)