MLP Group odnotowało 422,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 480,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 590,22 mln zł wobec 632,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA bez uwzględnienia aktualizacji wyceny wyniósł 135,1 mln zł (+47% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,07 mln zł w 2022 r. wobec 200,59 mln zł rok wcześniej.

"Zeszły rok był dla nas bardzo udany. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym, dzięki bardzo dobrym wynikom wynajmu powierzchni magazynowej na rynkach. na których jesteśmy obecni. Nasze nowoczesne, świetnie zlokalizowane i zrównoważone ekologicznie magazyny cieszą się dużym popytem ze strony różnych grup najemców, wspieranym długoterminowymi czynnikami strukturalnymi" - napisał prezes Radosław T. Krochta w liście do akcjonariuszy.

Spółka odnotowała wzrost wartości aktywów netto (NAV) do 2 498,0 mln zł (532,6 mln euro), + 37% r/r.

Reklama

Wycena nieruchomości inwestycyjnych MLP Group wzrosła do 4,4 mld zł (945 mln euro), + 31% r/r. Niewielki wzrost stóp kapitalizacji odnotowany w Polsce i Niemczech w drugiej połowie 2022 roku został zniwelowany znacznym wzrostem rynkowych stawek najmu.

Wartość środków z działalności operacyjnej (FFO) była na poziomie 86,8 mln zł (18,5 mln euro), + 59% r/r, podano także.

"W 2022 roku wynajęliśmy 235 tys. m2 powierzchni. Łącznie powierzchnia naszego portfela nieruchomości ukształtowała się na poziomie 1 064 mln m2, przy 98-procentowym poziomie wynajęcia wszystkich naszych aktywów. Powierzchnia w budowie wynosiła 119 tys. m2. W 2022 roku z powodzeniem kontynuowaliśmy działania zmierzające do dywersyfikacji bazy naszych aktywów (nieruchomości typu 'big-box' i 'urban logistics'), najemców i regionów geograficznych" - napisał także prezes.

"W 2022 roku odnotowaliśmy silny, 10-procentowy wzrost czynszów w ujęciu like-for-like i zawarliśmy umowy na 235 tys. m2 powierzchni, przy czym stawki czynszów w ramach nowych umów kształtowały się średnio 16% powyżej stawek rynkowych ERV. Ze względu na ograniczoną podaż nadal obserwujemy silny popyt ze strony najemców i jedne z najniższych w historii poziomy pustostanów. Ponadto w 2022 roku MLP Group oddała do użytku ok. 226 tys. m2 GLA, zwiększając czynsze generowane przez projekty ukończone w poprzednim roku o nowo zakontraktowane czynsze w kwocie 36,1 mln zł. Dzięki naszym nowym projektom generującym wysoką stopę zwrotu, przekraczającą 10% yield on cost, jesteśmy w stanie osiągać wysokie wyniki z wyceny dodatkowo wykorzystując nasz bank ziemi, który zostały nabyte po atrakcyjnych cenach" - wskazał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 23,02 mln zł wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)