Grupa Kęty odnotowała 125 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zysk operacyjny wyniósł 149 mln zł wobec 229 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 193 mln zł wobec 268 mln zł zysku rok wcześniej, podano w komunikacie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 350 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 500 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu spółki, początek roku przyniósł niewielką poprawę nastrojów na rynku w porównaniu do sytuacji z IV kwartału roku 2022. Poziom zamówień jest zbliżony do założeń przyjętych przy opracowywaniu prognoz na rok 2023. Utrzymuje się przewidywana presja cenowa wynikająca z jednej strony z niższego niż w zeszłym roku popytu, niższych cen niektórych surowców oraz aktywności firm z poza Europy. W tym kontekście szacowane przez spółkę wyniki I kwartału 2023 roku można uznać za potwierdzające możliwość realizacji prognozy rocznej, jednocześnie ze względu na utrzymującą się niepewność na rynku nie stanowią przesłanki do jej aktualizacji" - czytamy w komunikacie.

Zmiany r/r w szacowanych wynikach I kw. br. odzwierciedlają różny rozkład wyników w trakcie omawianych lat: wyjątkowo dobre I półrocze 2022 roku (w tym w efekcie zawirowań rynkowych towarzyszących wojnie w Ukrainie) oraz spowolnienie w II półroczu (obserwowane spowolnienie gospodarcze) prognozowane także w I półroczu 2023 roku oraz zakładane ożywienie gospodarcze w II półroczu 2023 roku. Dodatkowo, wyniki w I kwartale 2022 roku zostały obciążone odpisami w kwocie ok. 48 mln zł na aktywa grupy zlokalizowane w Ukrainie, podkreślono.

Szacowany dług netto na koniec I kw. 2023 roku wyniesie ok. 940 mln zł, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)