Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dzięki wysokiemu wskaźnikowi wypłacalności zamierza kontynuować swoją politykę dywidendową, zapowiedziała prezes spółki Beata Kozłowska-Chyła.

"Wskaźnik wypłacalności jest na poziomie, który pozwala na dalszy dynamiczny wzrost biznesu oraz pozwala na kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej" - powiedziała Kozłowska-Chyła podczas konferencji prasowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU w 2022 r. wyniósł 1 636,77 mln zł wobec 2 028,34 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku spółka zdecydowała o przeznaczeniu na dywidendę 1,68 mld zł, co dało 1,94 zł na akcję.

Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada, że dywidenda jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej, przy czym nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, a nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

Reklama

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)