XTPL miało 2,97 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2023 r., w porównaniu do 0,93 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wzrost zaprezentowanych przez emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki. W znaczącej części efektem tego była m.in. kolejna transza płatności związana z realizacją prac technologicznych w ramach współpracy z Nano Dimension, wpływy ze sprzedaży urządzeń Delta Printing System oraz wpływy związane z obsługą posprzedażową, a także sprzedaż nanotuszów przewodzących" - czytamy w komunikacie.

Wartość pozyskanych przez spółkę środków z realizacji dotacji w I kw. wyniosła 1 000 tys. zł, wobec 1 085 tys. zł w I kw. 2022 roku. Część ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników spółki za I kw. 2023 roku, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów, podano także.

Reklama

"Przede wszystkim rozliczyliśmy kluczowe elementy z czwartego, największego, etapu fazy technologicznej ze spółką Nano Dimension. Cieszę się, że trwająca między nami od stycznia 2022 roku współpraca układa się tak pomyślnie, że niedawno rozpoczęliśmy wspólne definiowanie kolejnych faz komercyjnych, które możemy zrealizować dla naszego izraelskiego partnera. To istotne zwłaszcza ze względu na niezmienny, długoterminowy cel jaki przyświeca działaniom XTPL, czyli osiągnięcie wdrożenia na linie produkcyjne u przemysłowych graczy. Obecnie na zaawansowanym etapie takich potencjalnych wdrożeń znajdują się 3 projekty i obejmują one kluczowe dla nas obszary: płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Wartość branży elektroniki drukowanej w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9%, podano także.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)