"Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w 2023 roku:

* w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszeń postępowań na zakup kilkudziesięciu zespołów trakcyjnych spodziewamy się po uruchomieniu funduszy z poszczególnych programów regionalnych województw. Ponadto możliwe jest ogłoszenie postępowań wykonawczych do zawartej umowy ramowej z Polregio S.A.

Reklama

* w segmencie wagonów osobowych konsorcjum Newag i Pesa Bydgoszcz złożyło jedyną ofertę w postępowaniu PKP Intercity na dostawę 38 składów push-pull. Oczekujemy na potwierdzenie finansowania projektu i rozstrzygnięcie postępowania. Ponadto trwa postępowanie PKP Intercity na dostawę 450 nowych wagonów osobowych. W pozostałym zakresie Newag będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie je wybierał kierując się potencjałem marży i wymaganych do zaangażowania zasobów;

* w segmencie lokomotyw spalinowych planuje się kontynuację pozyskiwania zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 z rynku przewoźników prywatnych. Planowane jest także ogłoszenie postępowania na dostawę nowych lokomotyw przez PKP LHS;

* w segmencie lokomotyw elektrycznych trwa postępowanie prowadzone przez PKP Intercity w formie dialogu konkurencyjnego na dostawę 63 (z opcją na kolejne 32) lokomotyw wielosystemowych. Oczekujemy na publikację ostatecznej specyfikacji przetargowej oraz zaproszenie do złożenia oferty. Ponadto monitorujemy rynek przewoźników towarowych, gdzie oferujemy lokomotywy Dragon i Griffin" - czytamy w raporcie za 2022 r.

Newag ocenia, że zmiany polityki wewnętrznej wielu państw prowadzące do ochrony rynku rodzimego i preferowania lokalnych wykonawców, utrudniają rozwój sprzedaży za granicą, w tym na rynku włoskim. Preferencje te często uniemożliwiają złożenie oferty w wielu postępowaniach głównie z uwagi na bardzo duże ryzyko niedotrzymania wymaganych terminów dostaw.

"Stale monitorujemy rynek europejski oraz bierzemy czynny udział w rozmowach i dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich w wielu krajach, równocześnie pracując także nad poszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum. Po uzyskaniu zezwolenia na wprowadzenie do obrotu dla lokomotywy wielosystemowych Dragon 2 w trzech krajach - Polsce, Czechach i Słowacji w najbliższych latach planowane jest rozszerzenie obszaru eksploatacji tych lokomotyw o kolejne państwa. W 2023 roku zaprezentujemy także czteroosiową lokomotywę wielosystemową Griffin, która zostanie dopuszczona do eksploatacji w sześciu krajach" - podano także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)