"Dzisiejsza stabilna sytuacja grupy kapitałowej Polimex Mostostal i osiągnięcie takiego portfela zamówień - ponad 5,2 mld zł, doskonałe relacje z inwestorami, partnerami biznesowymi i podwykonawcami, dobra pozycja rynkowa oraz pokazane wyniki Grupy, byłyby nie do zdobycia gdyby nie nasz największy kapitał - zaangażowani, lojalni i pod każdym względem profesjonalni pracownicy" - napisał Figat w liście dołączonym do raportu.

W portfelu oprócz, od lat realizowanych, remontów dla PKN Orlen grupa ma projekt Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) w Gdańsku dla Kinetics Technology S.p.A., (Lotos Oil Sp. z o.o.), wykonujemy prace remontowe dla TotalEnergies Antwerp i BP Raffinaderij Rotterdam w Niderlandach, BASF Antwerpen NV, Ruhr Oel GmbH bp Gelsenkirchen w Niemczech, wskazał.

Reklama

"Zgodnie z założonym planem, w 2022 roku Polimex Mostostal znacznie zwiększył portfel zamówień w sektorze infrastruktury i kubatury. Największym zadaniem infrastrukturalnym realizowanym przez nas w 2022 roku jest kontrakt na 'Rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie'. Właśnie zakończona została pozyskana i realizowana w 2022 r. inwestycja budowy budynku magazynowego Panattoni BTS Zakroczym dla klienta Castagna spółki celowej Panattoni. Kolejnym ważnym projektem pozyskanym w 2022 roku jest budowa nowego Budynku Magazynowo Administracyjnego Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów" - napisał też prezes.

"Rozwijamy współpracę z największym klientem publicznym w Polsce, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisując w 2022 roku umowy na dwa zadania z rządowego programu budowy 100 obwodnic m.in. budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15. Ponadto pozyskaliśmy kontrakt pn: 'Realizacja przedsięwzięcia pn.: Węzeł Zryw wraz z połączeniem DK6 z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej' w Wejherowie dla Zamawiającego Gmina Miasta Wejherowa" - wymienił dalej Figat.

Grupa kapitałowa Polimex Mostostal coraz mocniej zaznacza swoją obecność na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii. Rokrocznie zwiększa swój udział w realizacji projektów parków wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, podkreślił także prezes.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)