XTPL odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. W roku 2023 spółka będzie dążyć do wygenerowania zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie.

Strata operacyjna wyniosła 1,8 mln zł wobec 6,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,82 mln zł w 2022 r. wobec 4,7 mln zł rok wcześniej.

Reklama

EBITDA w całym 2022 roku, przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, zanotowała dodatni poziom i wyniosła 0,4 mln zł, rosnąc o 4,9 mln zł w ujęciu r/r.

"Działania całego zespołu XTPL przełożyły się na rosnące wyniki finansowe w 2022 roku. Przede wszystkim osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy, założony cel jakim było zbilansowanie się na poziomie przepływów pieniężnych netto w całym roku. Zamknęliśmy go ze wzrostem środków pieniężnych o 1,5 mln zł i choć jeszcze w skali 12-miesięcy nie wygenerowaliśmy zysku netto, to udało nam się zredukować stratę o blisko 4,5 mln zł względem roku 2021, a kolejnym celem - na 2023 rok - jest właśnie break even na poziomie zysku netto" - powiedział członek zarządu ds. finansowych XTPL Jacek Olszański, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że rok 2022 zamykamy trzecim z rzędu kwartałem dodatniego poziomu EBITDA, który w IV kw. wyniósł 0,5 mln zł, a przy wyłączeniu kosztu programu motywacyjnego, EBITDA w całym 2022 roku po raz pierwszy w historii zanotowała dodatni poziom i wyniosła łącznie 0,4 mln zł. Jesteśmy zadowoleni z tych wyników, a optymizmu w spojrzeniu na 2023 rok dodaje nam m.in. fakt, że rozpoczęliśmy go z solidnym zapasem złożonych i potwierdzonych zamówień na urządzenia Delta Printing System, które dostarczymy do klientów i rozliczymy, z pozytywnym wpływem na wyniki finansowe, w drugiej połowie tego roku. Osiągnięcia ubiegłego roku w połączeniu z perspektywami rozwoju sprawiają, że koncentrujemy się teraz na skalowaniu biznesu XTPL z korzyścią dla akcjonariuszy i całej firmy" - dodał Olszański.

Prezes XTPL Filip Granek podkreślił zaś, że rok 2022 był bardzo ważny dla spółki.

"Pomimo niepewności gospodarczej i niestabilnej sytuacji rynkowej, w tym środowiska inflacyjnego i zakłóconych łańcuchów dostaw, z powodzeniem kontynuowaliśmy skalowanie naszego biznesu i zwiększanie wpływów z komercjalizacji wszystkich trzech linii biznesowych. Wzrosty odnotowaliśmy w projektach przeznaczonych do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji, w urządzeniach prototypujących Delta Printing System oraz w nanotuszach przewodzących prąd elektryczny. Udowodniliśmy sobie, ale także rynkowi, że nasz model biznesowy jest skuteczny, a oferta jaką rozwijamy ma duży potencjał do kontynuacji wzrostowej trajektorii i na tym będziemy się skupiać w 2023 roku" - powiedział prezes.

"Jesteśmy dziś spółką dojrzalszą, odnotowaliśmy sukcesy w przeprowadzonej transformacji i z podmiotu o charakterze R&D staliśmy się dynamicznie rosnącą spółką z branży deep-tech, która z powodzeniem komercjalizuje swoją ofertę i jest coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej. Rośniemy nie tylko na poziomie wyników finansowych, ale także jako organizacja, zwiększając zatrudnienie i skalę naszej działalności. Chcemy być dobrze przygotowani nie tylko do osiągnięcia naszego długoterminowego celu, jakim jest wdrożenie technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki kolejnej generacji, ale także do jego efektywnej obsługi, co wymaga inwestycji w procesy wewnętrzne i wzmocnienie kluczowych działów. Wierzę, że pomimo dobrego dla nas 2022 roku, przed nami jeszcze długa droga z wieloma sukcesami po drodze" - dodał.

Do blisko 80% wzrósł udział sprzedaży komercyjnej w przychodach ogółem, co podkreśla udaną transformację z organizacji o profilu R&D w firmę skutecznie monetyzującą swoje produkty i usługi dla międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym globalnych producentów elektroniki kolejnej generacji, podano.

Spółka podała też, że postępująca komercjalizacja jej wszystkich trzech linii biznesowych przełożyła się na realizację założonego celu finansowego i zbilansowanie wyniku na poziomie przepływów pieniężnych netto, które w 2022 roku wyniosły 1,5 mln zł, rosnąc o 7,4 mln zł r/r. Saldo gotówki na 31 grudnia 2022 r. wzrosło do 6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 2,26 mln zł wobec 6,6 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)