Zysk operacyjny wyniósł 88,68 mln zł wobec 61,88 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 96,48 mln zł wobec 69,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 357,69 mln zł w 2022 r. wobec 321,4 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wyniki finansowe grupy za 2022 r. były lepsze od wyników roku poprzedniego m.in. z uwagi na liczbę i rodzaj ukończonych w roku obrotowym przedsięwzięć. Zanotowaliśmy bardzo zbliżoną liczbę wydanych lokali rdr, ale w korzystniejszej lokalizacji, przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu kosztów materiałów i robocizny. Wygenerowany przez naszą Grupę przychód ze sprzedaży osiągnął wartość ponad 357,7 mln zł, czyli o 11% więcej niż w okresie porównywalnym, zaś zysk netto za rok 2022 wyniósł 64,1 mln zł (37% wzrostu)" - napisał prezes Krzysztof Maraszek w liście dołączonym do raportu.

"Z uwagi na wielkość oferty wprowadzonej do sprzedaży w 2022 roku, uwzględniając sytuację na rynku deweloperskim, nasze decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców" - dodał prezes.

W 2022 r. grupa sprzedała łącznie 420 mieszkań i domów jednorodzinnych netto, w rozumieniu umów przedwstępnych uwzględniających rezygnacje (spadek o 42% r/r).

"W okresie sprawozdawczym zakończyliśmy prace przy 11 przedsięwzięciach deweloperskich obejmujących łącznie 932 wybudowane lokale. Klientom przekazaliśmy 714 lokali, tj. prawie tyle samo co w 2021 roku. Na koniec 2022 roku nasze spółki (Inpro SA oraz Domesta Sp. z o.o.) realizowały 12 inwestycji, obejmujących łącznie około 1.600 lokali. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży łącznie 1 285 lokali w następujących projektach: Optima etap VII i VIII, Koncept etap II, apartamenty w Mikołajkach, Prolog Etap I i II w Olsztynie, Forma etap I w Elblągu, Synteza, City Park II, budynki nr 1, 2, 3 na osiedlu Urzeka oraz budynek nr 4 na osiedlu Leszczynowy Park" - napisał też Maraszek.

Bank ziemi obu spółek powiększył się w 2022 roku o 42 tys. m2 gruntów, umożliwiając realizację ponad 600 nowych mieszkań. Natomiast spółka inBet Sp. z o.o. w bezpośrednim sąsiedztwie swojej siedziby zakupiła grunt na rozbudowę zakładu produkcyjnego, wskazał też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 43,54 mln zł wobec 29,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2021 roku sprzedała 728 lokali.

(ISBnews)