Zysk operacyjny wyniósł 41,13 mln zł wobec 37,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41,52 mln zł wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,27 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 52,62 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 29,4 mln zł wobec 16,25 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)