Dzień dywidendy ustalono na 22 sierpnia, zaś dzień wypłaty - na 29 sierpnia 2023 r.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)