Zysk operacyjny wyniósł 89,99 mln zł wobec 88,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 90,85 mln zł wobec 88,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,1 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 123,44 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych zdarzeń zaliczyć można wydanie, dnia 8 marca 2023 r., gry 'Contraband Police', która została dobrze przyjęta przez graczy i przekroczyła na dzień publikacji raportu 340 tysięcy sprzedanych sztuk. Ważne dla Grupy okazało się wydanie w kwietniu 2023 r. gry 'House Flipper Farm' gdzie sprzedaż na dzień raportu przekroczyła 95 tysięcy sztuk. Przygotowujemy się do wydania w formule Xbox Game Pass gry 'CMS21' gdzie gracze na premierę będą mogli nabyć trzynaście dodatków DLC oraz łączący je pakiet o nazwie Megapack" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 111,32 mln zł wobec 76,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)