PlayWay odnotował 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 42,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,15 mln zł wobec 51,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,26 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 76,63 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 r. występuje zauważalny wzrost innych kosztów operacyjnych. W stosunku do I półrocza 2023 r. wzrost danych kosztów wynosił 5 517 tys. zł. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim dokonaniem przez jednostki zależne znacznych odpisów aktualizujących wartość aktywów" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 90,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 111,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 193,36 mln zł w porównaniu z 200,07 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 121,38 mln zł wobec 140,03 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 129,13 mln zł wobec 100,63 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)