Zarząd LPP podjął decyzję o zakończeniu programu skupu akcji własnych z uwagi brak przesłanek do realizacji tego programu, podała spółka. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego z 18 września 2020 r. zarząd został upoważniony do nabycia do 31 lipca 2025 r. nie więcej niż 277 863 akcji własnych na warunkach określonych we wspomnianej uchwale. W ramach upoważnienia nie dokonano żadnej transakcji, tj. nie nabyto żadnej akcji własnej.

"Zarząd spółki zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu rozwiązanie utworzonego na potrzeby nabycia akcji własnych kapitału rezerwowego w kwocie 2 100 000 000 zł i przeniesienie środków w całości z powrotem na kapitał zapasowy. W konsekwencji środki te powiększą pulę środków, które można przekazać do podziału między akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)