Po zakończeniu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski, zarząd XTPL ustalił cenę emisyjną akcji serii V na 133 zł za sztukę oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia akcji w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej uchwałą emisyjną, tj. 275 000 walorów, podała spółka.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności.

Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Reklama

(ISBnews)