Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług spółki wyniosła 9,21 mln zł w I-III kw. br., wobec 6,64 mln zł zanotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego.

Do dnia publikacji wstępnych szacunkowych danych XTPL otrzymał w 2023 roku łącznie 9 zamówień na urządzenia DPS, o 2 więcej niż w całym roku 2022. Spółka dostarczyła i rozliczyła do dnia publikacji wstępnych szacunkowych danych łącznie 8 urządzeń DPS, o 5 więcej niż w całym 2022 roku, podano.

"Trzeci kwartał to kolejny okres, w którym z powodzeniem komercjalizowaliśmy wszystkie trzy nasze linie biznesowe. Skutkiem tych działań jest wzrost naszych przychodów ze sprzedaży produktów i usług o +39% po trzech kwartałach 2023 roku, a przede wszystkim istotne postępy w realizowanych przez nas projektach zorientowanych na przemysłowe wdrożenie technologii XTPL na linie globalnych producentów elektroniki nowej generacji. W III kw. dostarczyliśmy do naszych zagranicznych partnerów dwa moduły do wdrożeń przemysłowych, dzięki którym przeszliśmy do etapu budowy urządzeń prototypowych z naszym modułem drukującym w sercu tych maszyn, celem przeprowadzenia finalnych testów na liniach końcowych klientów. Należy do nich amerykański producent maszyn przemysłowych notowany na Nasdaq 100, a także jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy Flat Panel Display" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Reklama

"W ostatnich tygodniach miałem okazję odwiedzić naszego partnera w Korei Płd. i zobaczyć, jak powstaje prototyp tego dużego, przemysłowego urządzenia. Jesteśmy w ścisłym kontakcie i czekamy na kolejne fazy budowy maszyny oraz jej późniejszych testów. Cel biznesowy XTPL do końca 2026 roku to zwiększyć 10-krotnie przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągając 100 mln zł, postępy we wdrożeniach przemysłowych będą stanowiły istotny element realizacji tego planu" - dodał prezes.

XTPL poza komercjalizacją swoich trzech linii biznesowych generuje ponadto przychody z tytułu dotacji, które stanowią ważną część współfinansowania prowadzonych projektów o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji po trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 2,7 mln zł w porównaniu do 3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym III kw. wartość pozyskanych dotacji przełożyła się na 1,3 mln zł względem 0,8 mln zł w tym samym okresie ubiegłym roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za III kwartał 2023 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów.

Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych spółki na dzień 30 września 2023 roku wynosiła 31,6 mln zł, w porównaniu do 2,97 mln zł na dzień 30 czerwca 2023 roku. Na poziom środków pieniężnych istotny wpływ miała zakończona 12 lipca 2023 roku emisja akcji serii V, w wyniku której XTPL pozyskał 36,56 mln zł. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć współfinansowaniu części z zaplanowanych inwestycji na łączną kwotę około 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R. W analogicznym okresie 2022 r. stan środków pieniężnych wynosił 3,36 mln zł, wskazano również.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

(ISBnews)