XTPL odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,94 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3,73 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 2,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,83 mln zł w porównaniu z 8,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 2,69 mln zł wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

(ISBnews)