XTPL odnotowało 1,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,51 mln zł wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,8 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,89 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 4,79 mln zł rok wcześniej.

"XTPL przedstawił wyniki za I półrocze 2023 roku, pokazujące kolejny okres dynamicznych wzrostów sprzedaży z komercjalizacji wszystkich trzech linii biznesowych. W I półroczu br. Spółka wygenerowała 5,5 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, blisko 2x więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uwzględniając dotacje, wynik na przychodach ogółem za I półrocze 2023 roku to 6,9 mln zł, czyli o blisko połowę więcej w ujęciu rok do roku. W samym II kwartale przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły ponad 2,5 mln zł, a razem z dotacjami osiągnęły poziom 3,3 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przepływy pieniężne za pierwsze 6 miesięcy roku zanotowały wynik na poziomie -3,0 mln zł, na co wpływ miało rozpoczęcie wdrażania planu inwestycyjnego spółki. Środki pieniężne na koniec 30.06.2023 roku wyniosły 3,0 mln zł, a po dacie bilansowej, w sierpniu, do XTPL wpłynęły środki pozyskane z emisji akcji serii V w lipcu br., podano także.

Reklama

"W I półroczu konsekwentnie prowadziliśmy działania nakierowane na komercjalizację naszego portfolio produktowego, czego efektem jest m.in. przejście 2 kolejnych naszych projektów do zaawansowanej fazy, czyli etapu budowy urządzenia prototypowego z naszym modułem drukującym, celem finalnych testów na liniach końcowych klientów. Jednym z nich jest notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych, a drugim jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy Flat Panel Display. To oznacza, że na zaawansowanym etapie mamy już 4 projekty przemysłowe, które rozwijamy w strategicznych dla nas obszarach: półprzewodnikach, wyświetlaczach oraz zaawansowanych płytkach PCB" - powiedział członek zarządu ds. finansowych XTPL Jacek Olszański, cytowany w komunikacie.

"Podkreślam tę linię biznesową nie tylko dlatego, że moduły drukujące dostarczymy w II połowie roku, co wpłynie pozytywnie na nasze wyniki za ten okres, ale przede wszystkim dlatego, że w długim terminie będzie to dla nas najważniejszy obszar do rozwoju biznesu XTPL. Pierwsze pełne wdrożenie naszej technologii na przemysłową skalę może istotnie przyspieszyć pozostałe projekty, których w sposób równoległy rozwijamy łącznie 9" - dodał.

Spółka podkreśliła, że od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 8 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do września 2023 roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 1,83 mln zł wobec 2,8 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)