Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,38 proc. i wyniósł 34.288,64 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,20 proc. i wyniósł 4.446,82 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.791,65 pkt.

"Jesteśmy optymistami. Nadal uważamy, że mamy rajd na giełdach" - powiedział Ryan Detrick z Carson Group.

Reklama

"Być może w sierpniu, wrześniu lub październiku czeka nas spadek, to zupełnie normalne, ale będziemy kupować każde osłabienie" - dodał.

Z opublikowanego w środę protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu wynika, że prawie wszyscy członkowie FOMC spodziewają się dalszych podwyżek stóp w USA w 2023 r.

"Wszyscy uczestnicy posiedzenia nadal przewidują, że w sytuacji, gdy inflacja wciąż znacznie przekracza 2-proc. cel Komitetu, a rynek pracy pozostaje bardzo napięty, utrzymanie restrykcyjnego nastawienia w polityce pieniężnej będzie właściwe dla osiągnięcia celów Komitetu. Niemal wszyscy uczestnicy posiedzenia zaznaczyli, że w swoich prognozach gospodarczych uznali, że dodatkowe podwyżki stopy funduszy federalnych w 2023 r. byłyby właściwe. Większość uczestników posiedzenia zauważyła, że niepewność co do perspektyw dla gospodarki i inflacji pozostaje podwyższona, a dodatkowe informacje byłyby cenne dla rozważenia odpowiedniego nastawienia w polityce pieniężnej" - napisano w protokole po posiedzeniu Fedu, które odbyło się 13-14 czerwca.

"Prawie wszyscy uczestnicy posiedzenia uznali za właściwe lub do zaakceptowania utrzymanie docelowego przedziału stopy funduszy federalnych na tym spotkaniu na poziomie 5,00-5,25 proc. Większość z tych uczestników zauważyła, że pozostawienie na tym posiedzeniu stóp proc. bez zmian dałoby im więcej czasu na ocenę postępów gospodarki w realizacji kierunku celów Komitetu w zakresie maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Niektórzy uczestnicy posiedzenia wskazywali, że opowiadają się za podniesieniem docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 25 pb. na tym spotkaniu lub że mogliby poprzeć taką propozycję. Uczestnicy posiedzenia opowiadający się za podwyżką o 25 pb. wskazywali, że rynek pracy pozostaje bardzo napięty, dynamika aktywności gospodarczej była silniejsza niż wcześniej przewidywano i niewiele było wyraźnych oznak, że inflacja jest na ścieżce powrotu do celu Komitetu wynoszącego 2 proc." - dodano.

W ocenie członków Fedu, na razie trudno ocenić wpływ podwyżek dokonanych podwyżek stóp proc. i ostatnich zawirowań w sektorze bankowym na gospodarkę USA.

"Rozważając na tym spotkaniu odpowiednie działania w zakresie polityki pieniężnej, uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że chociaż inflacja zmniejszyła się od połowy 2022 r., pozostaje znacznie powyżej długoterminowego celu Komitetu wynoszącego 2 proc. Aktywność gospodarcza nadal rozwijała się w umiarkowanym tempie. Rynek pracy pozostawał bardzo napięty, w ostatnich miesiącach odnotowano znaczny wzrost liczby miejsc pracy, a stopa bezrobocia nadal była niska, ale pojawiły się pewne oznaki, że podaż i popyt na rynku pracy zaczęły się lepiej równoważyć. Gospodarka borykała się z trudnościami w postaci zaostrzonych warunków kredytowania, w tym wyższych stóp procentowych, dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co prawdopodobnie odbiłoby się na działalności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji, chociaż zakres tych skutków pozostaje niepewny" - napisano w sprawozdaniu.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 1,8 proc. mdm wobec wstępnego odczytu na poziomie +1,7 proc. i +1,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1,1 proc. - poinformował Departament Handlu w II wyliczeniu.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc. wobec miesiąc wcześniej -0,6 proc. po korekcie z -0,2 proc. Tu wstępnie szacowano +0,6 proc. mdm.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w maju wzrosły o 0,3 proc. mdm - poinformował Departament Handlu. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 0,8 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 0,3 proc. mdm, po korekcie z +0,4 proc.

Najnowsze dane wskazujące na spowolnienie wzrostu gospodarczego na całym świecie osłabiają popyt na akcje, który w pierwszej połowie roku był napędzany głównie przez akcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.

Netflix wzrósł o 1 proc. po tym, jak analityk Goldman Sachs Eric Sheridan podwyższył rekomendację dla akcji do "neutralnie" ze "sprzedaj".

Akcje West Pharmaceutical Services Inc. traciły w ciągu dnia prawie 10 proc., ale zamknęły dzień na delikatnym minusie.

Akcje Wolfspeed wzrosły o 11 proc. po tym, jak firma produkująca chipy ogłosiła zawarcie 10-letniej umowy na dostawy dla tokijskiego producenta półprzewodników Renesas Electronics.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 71,85 USD za baryłkę, po wzroście o 3 proc., a wrześniowe futures na Brent rosną o 0,47 proc. do 76,61 USD/b. (PAP)