Strata operacyjna wyniosła 6,67 mln zł wobec 2,1 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,69 mln zł wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła -2,7 mln zł, na co wpływ ma intensyfikacja prac związanych z realizacją kluczowych projektów własnych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Środki pieniężne na koniec 30.06.2023 roku wzrosły o 1,1 mln zł do poziomu 27,1 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,81 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 15,1 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z I półrocza 2023 roku, w którym wzrosły nasze przychody w kluczowych segmentach: kosmicznym i kwantowym, a także potwierdziliśmy wysokie kompetencje w obszarze obronnym, włączając Creotech w strategiczne projekty na szczeblu krajowym i europejskim. Efekty tych działań, w postaci dodatkowych strumieni przychodów, powinny pojawić się z czasem w naszych wynikach finansowych" - skomentował prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Fakt, że Creotech Instruments będzie liderem segmentu satelitarnego w projekcie REACTS dla UE, koordynując działania największych europejskich firm kosmicznych jak OHB czy Airbus, sprawia, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu na globalnej arenie producentów satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych niż jeszcze rok temu. Ten wygenerowany przez nas, w sprzyjającym otoczeniu, wzrost zainteresowania ze strony krajowych i zagranicznych instytucji oraz firm komercyjnych sprawił, że w lipcu br. przedstawiliśmy strategię finansowania projektów kosmicznych oraz przyjęliśmy za cel osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Nasze obecne oraz przyszłe działania będą skoncentrowane na realizacji tego planu, tak aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju Creotech i sprawić, że potencjalne projekty o łącznej wartości około 300 mln euro, przełożą się na faktyczne umowy i zamówienia do spółki" - dodał prezes.

Spółka podkreśla, że obecna faza jej rozwoju pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych - faza 0 i A projektu dla Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca i regionalny lider w projektach europejskich - konsorcjant i lider segmentu satelitarnego w projekcie REACTS, koordynujący działania m.in. Airbus i OHB.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)