Creotech Instruments odnotował 3,66 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,78 mln zł wobec 2,71 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 1,68 mln zł wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,38 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 7,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 9,32 mln zł jednostkowej straty netto wobec 4,85 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,19 mln zł w porównaniu z 22,96 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 4,37 mln zł wobec 1,57 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody operacyjne spółki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku wyniosły 33,2 mln zł i były wyższe o 10,2 mln zł analizując analogiczny okres w roku 2022. Wzrost przychodów wynikał w głównej mierze z wyższych przychodów ze sprzedaży w segmencie systemów kwantowych (+1,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022) i w segmencie projektów kosmicznych (+8,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022) oraz z wyższych przychodów z tytułu dotacji (+1,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022)" - czytamy w raporcie.

Reklama

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)