Po trzech kwartałach 2023 r. spółka odnotowała szacunkowo 9,31 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 70,82 mln zł rok wcześniej przy przychodach w wysokości 696,14 mln zł wobec 953,29 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w tym okresie wstępnie 12,23 mln zł wobec 89,56 mln zł zysku rok wcześniej, podano.

"Szacunkowe wyniki spółki za 9 miesięcy 2023 r. wykazują niższe o 27% przychody oraz niższy o 87% zysk netto, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to skutkiem spadku popytu na stal oraz kontynuacji trendu spadkowego cen wyrobów hutniczych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Według statystyk Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, po pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r. krajowy rynek stali odnotował spadek produkcji stali surowej o 20,3% r/r oraz spadek zużycia jawnego wyrobów hutniczych o 17,3% r/r" - czytamy w komunikacie.

"Za słabe wyniki sektora stalowego, odpowiedzialny jest głównie utrzymujący się w Polsce niski poziom inwestycji publicznych i prywatnych. W III kw. 2023 roku, w ślad za niskim popytem na stal, spadały ceny wszystkich wyrobów hutniczych, w tym ceny wyrobów długich, które stanowią główną grupę asortymentową w ofercie handlowej spółki. Według Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, średnia cena profilu HEB200 we wrześniu 2023 r. była o 36% niższa, niż rok wcześniej oraz o 10% niższa, niż w czerwcu 2023 r." - podano także.

Spółka wskazała też, że w warunkach słabej koniunktury panującej na rynku stali, wsparciem dla wyników spółki w II kw. i III kw. 2023 r., była jej aktywność biznesowa na rynku infrastruktury.

Reklama

"W okresie niskiej podaży dużych zamówień na rynku gazociągów przesyłowych, spółka przekierowała swój potencjał na realizację mniejszych kontraktów na rynku gazociągów dystrybucyjnych, co pozwoliło odzyskać zdolność do generowania dodatnich wyników z działalności związanej z budową gazociągów. Zaprezentowane przez spółkę szacunkowe wyniki uwzględniają dokonane i rozwiązane odpisy i rezerwy" - czytamy także w materiale.

Przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji raportu za III kw. 2023 roku, który spółka zamierza opublikować 24 listopada 2023 r.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)