Z prezentacji wynika też, że organiczny CAPEX grupy ma być w 2023 r. nie wyższy niż 1,7 mld USD wobec 810 mln USD po trzech kwartałach 2023 r. MOL prognozuje też utrzymanie średniej produkcji ropy i gazu na poziomie ok. 90 mboepd do końca 2023 r., a przetwórstwa na poziomie 12 mln ton.

"Jestem dumny z tego, że byliśmy w stanie utrzymać solidne wyniki pomimo wymagającego otoczenia regulacyjnego i presji warunków rynkowych. W ostatnim kwartale byliśmy w stanie łagodzić wpływ negatywnych czynników zewnętrznych dzięki poprawie marż rafineryjnych oraz zwiększonemu popytowi konsumentów na paliwa. Możemy dzięki temu podnieść naszą prognozę EBITDA na cały rok, ponieważ jesteśmy pewni naszego odpornego modelu biznesowego i naszej zdolności radzenia sobie z trudnymi warunkami zewnętrznymi czy możliwymi dalszymi interwencjami rządowymi. Jesteśmy również zdeterminowani, by kontynuować naszą transformację i nadal odpowiadać na rosnące oczekiwania względem naszej roli w zapewnieniu stabilności dostaw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

MOL podał, że osiągnął 976 mln USD czystej EBITDA CCS w III kw. 2023 r., przy silnych wynikach usług konsumenckich równoważących skutki powrotu normalnych warunków rynkowych i wyzwań związanych z regulacjami dla segmentów Upstream i Downstream. Podatki

nadzwyczajne w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej nadal odbijają się na wynikach, stanowiąc połowę oczyszczonej EBITDA CCS w pierwszych trzech kwartałach 2023 r., czyli 1 061 mln USD, podano także.

Reklama

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 497 stacji na koniec 2022 r.

(ISBnews)