MOL odnotował 498 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 657 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 743 mln USD wobec 1 108 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 047 mln USD wobec 1 426 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 976 mln USD wobec 1 449 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 271 mln USD w III kw. 2023 r. wobec 7 151 mln USD rok wcześniej.

Obowiązujące na niektórych rynkach w regionie podatki od nadmiarowych zysków, nadal mocno odbijają się na wynikach Grupy, od początku roku sięgając 1 061 mln USD, czyli ok. połowy wyniku EBITDA za ten okres. Istotny wpływ na wyniki wciąż mają działania rządów, w tym nowy podatek od emisji wprowadzony na Węgrzech, a obowiązujący wstecznie od 1 stycznia 2023 r. Segmenty wydobywczy oraz rafineryjno-petrochemiczny pozostawały pod presją czynników rynkowych, podczas gdy działalność detaliczna przyniosła solidne wyniki, podano.

"Jestem dumny z tego, że byliśmy w stanie utrzymać solidne wyniki pomimo wymagającego otoczenia regulacyjnego i presji warunków rynkowych. W ostatnim kwartale byliśmy w stanie łagodzić wpływ negatywnych czynników zewnętrznych dzięki poprawie marż rafineryjnych oraz zwiększonemu popytowi konsumentów na paliwa" - powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Reklama

Spółka podała, że w segmencie wydobywczym (Upstream) wynik EBITDA wzrósł w III kw. 2023 r. o 97% do 195 mln USD. Wpłynęło na to niższe obciążenie podatkiem od nadmiarowych zysków w związku z rozliczeniem 122 mln USD podatku kwartał wcześniej. Ponadto, spadek opłat licencyjnych na Węgrzech od 1 września 2023 r., powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki za IV kw. 2023 r. i kolejne. Produkcja węglowodorów w trzecim kwartale nieznacznie spadła, osiągając średnio 90,1 mboepd za okres od początku roku. Prognozy przewidują utrzymanie średniej produkcji na poziomie ok. 90 mboepd do końca 2023 r.

Segment rafineryjno-petrochemiczny (Downstream) poprawił wynik EBITDA w stosunku do poprzedniego kwartału, dzięki poprawie marż rafineryjnych oraz niższym podatkom od nadmiarowych zysków. Wynik 469 mln USD w III kw. 2023 r. był jednak o 37% niższy r/r. Wyższe marże rafineryjne nie były bowiem w stanie zrekompensować malejącej różnicy w cenach ropy Brent i Ural oraz słabych wyników z działalności petrochemicznej. Dodatkowe podatki w poszczególnych krajach w Europie Środkowo-Wschodniej odcisnęły piętno na zyskowności tego segmentu - na Węgrzech wprowadzono w tym czasie nowy podatek od emisji. Otoczenie rynkowe okazało się również niekorzystne dla działalności petrochemicznej, co odbiło się na wyniku EBITDA, podano.

Spółka wskazała też, że EBITDA segmentu detalicznego (Consumer Services) wyniosła w III kw. 2023 r. 250 mln USD, co oznacza wzrost o 107% r/r. Poza zniesieniem cen maksymalnych i wzmocnieniem marżowości sprzedaży paliw, za wynik w tym segmencie w dużej mierze odpowiada nieorganiczny rozwój sieci MOL w Polsce i Słowenii, które to rynki dołożyły łącznie 400 mln litrów sprzedanego paliwa w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Na dobry wynik segmentu wpłynął również rosnący popyt, rosnący udział sprzedaży poza paliwowej oraz sukces programu lojalnościowego MOL Move, który zdobył 1 mln użytkowników na Węgrzech i ponad 700 tys. w Polsce.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 497 stacji na koniec 2022 r.

(ISBnews)