MOL odnotował 229 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 688 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 206 mln USD wobec 1 007 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 470 mln USD wobec 1 307 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 411 mln USD wobec 1 354 mln USD rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 725 mln USD w II kw. 2023 r. wobec 6 809 mln USD rok wcześniej.

"Otoczenie makro nie było wystarczająco dobre, aby zrównoważyć negatywne skutki interwencji rządów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które bez wątpienia odcisnęły piętno na naszych wynikach w pierwszej połowie roku, a zwłaszcza w II kwartale 2023 r. Obecny poziom działań rządów - chyba, że te nadzwyczajne środki zostaną wycofane w najbliższej przyszłości - pogorszy konkurencyjność Grupy MOL i obciąży generowanie przepływów pieniężnych niezbędnych do realizacji naszych planów inwestycyjnych" - powiedział prezes i dyrektor generalny MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

"Pomijając negatywne skutki zewnętrzne, wyniki operacyjne Grupy MOL były solidne, nasze segmenty biznesowe kontynuowały swoje strategiczne inwestycje, a Grupie MOL udało się również uruchomić nową linię biznesową do zarządzania odpadami" - dodał.

W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) oczyszczony wynik EBITDA spadł o 88% r/r do 102 mln USD z powodu regulacji, presji na marże w petrochemii i mniej korzystne warunki makro w rafinerii.

"Znaczący spadek w drugim kwartale był spowodowany dodatkowymi podatkami, takimi jak jednorazowe dodatkowe koszty podatkowe oparte na przychodach, oraz słabą marżą petrochemiczną w połączeniu z presją popytową i cenową. Popyt na paliwa silnikowe spadł o 12% na Węgrzech w porównaniu z II kw. 2022 r., ponieważ limit cenowy zwiększył konsumpcję w okresie bazowym, podczas gdy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej popyt wzrósł, zwłaszcza w Chorwacji (+8%). Ogółem całkowita sprzedaż produktów pozostała na niezmienionym poziomie dla Grupy" - czytamy w komunikacie.

Segment detaliczny (Consumer Services) zanotował niemal czterokrotny wzrost EBITDA do 175 mln USD, dzięki złagodzeniu przepisów dotyczących limitów cenowych i lepszym wynikom działalności pozapaliwowej.

"Złagodzenie przepisów dotyczących limitów cen detalicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dalszy rozwój biznesu pozapaliwowego i doskonałe wyniki wewnętrzne były głównymi czynnikami wzrostu wyników. Jednocześnie wolumeny sprzedaży w II kw. 2023 r. wzrosły o 16% r/r, także dzięki ponad 200 mln litrów pozytywnego nieorganicznego wpływu przejęcia Lotosu w Polsce, podczas gdy wolumeny sprzedanych paliw wzrosły w większości krajów z wyjątkiem Węgier, gdzie popyt znormalizował się po zniesieniu limitów cenowych. Liczba stacji Fresh Corner wzrosła do 1 180 w II kwartale 2023 r. z 1 103 w analogicznym okresie ubiegłego roku" - podano.

Segment wydobywczy (Upstream) w II kwartale zaliczył spadek EBITDA o 83% do 99 mln USD w związku ze słabszym otoczeniem cenowym, a niekorzystny wpływ miał również dodatkowy podatek dochodowy w wysokości 122 mln USD, wskazał też MOL.

"Wolumen produkcji ropy naftowej i gazu spadł o 5% w II kwartale r/r, ponieważ produkcja na polu Shaikan w irackim Kurdystanie została wstrzymana ze względu na zamknięcie rurociągu eksportowego przez cały kwartał. W wyniku nadzwyczajnych wysiłków MOL w bezpieczeństwo dostaw regionalnych, produkcja na Węgrzech wzrosła o 6,5% r/r, dzięki czemu wolumen produkcji w pierwszym półroczu na poziomie grupy wyniósł 91,6 mln baryłek dziennie (mboepd), znacznie powyżej prognozowanej produkcji" - czytamy dalej w komunikacie.

Segment przesyłu (Gas Midstream) w II kwartale przyniósł poprawę EBITDA do 60 mln USD (wobec 16 mln USD rok wcześniej), ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na przepustowość transgraniczną.

W I poł. 2023 r. spółka miała 687 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 110 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 378 mln USD w porównaniu z 12 625 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 221 mln USD wobec 2 202 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 1 125 mln USD wobec 2 177 mln USD rok wcześniej.

Prognoza EBITDA na cały 2023 r. została ustalona na ok. 2,5 mld USD.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 497 stacji na koniec 2022 r.

(ISBnews)