Zysk operacyjny wyniósł 169,1 mln USD wobec 222,1 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 345 mln USD wobec 398,3 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 354,2 mln USD wobec 438,8 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 333,3 mln USD w IV kw. 2023 r. wobec 2 639,9 mln USD rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 530,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 628,3 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 908,5 mln USD w porównaniu z 9 868,2 mln USD rok wcześniej.

Reklama

Zysk EBITDA w ub.r. sięgnął 1 149,3 mln USD wobec 1 734,6 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 1 098,4 mln USD wobec 1 774 mln USD zysku rok wcześniej.

"EBITDA segmentu Upstream w 2023 r. wyniosła 953 mln USD, co oznacza spadek o 57% w porównaniu z rokiem poprzednim, spowodowany niższymi cenami węglowodorów. Poziomy produkcji zakończyły rok powyżej prognoz, wynosząc 90,4 mln boepd w całym roku 2023. Wskaźnik Downstream Clean CCS EBITDA osiągnął 1 328 mln USD w 2023 r., co oznacza spadek o 41% w porównaniu z 2022 r. ze względu na niższe marże i nadmierne opodatkowanie, które można było tylko częściowo zrównoważyć rosnącymi wolumenami. Petchem pozostał na minusie ze względu na słabe marże, co negatywnie wpłynęło na EBITDA" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk przed opodatkowaniem Grupy MOL wyniósł w ub.r. 1 936 mln USD, co oznacza spadek o 37% r/r ze względu na trudny klimat makroekonomiczny z powodu trudnego klimatu makroekonomicznego, turbulencji w branży naftowej, gorączkowej polityki podatkowej i działań rządu, podano także.

"Ze względu na wyjątkowe i trudne okoliczności zewnętrzne, nasz zysk przed opodatkowaniem spadł w 2023 roku. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zbliżamy się do końca roku napięć geopolitycznych, makroekonomicznych i branżowych, w którym otoczenie regulacyjne i podatkowe nadal wywierało na nas dodatkową znaczącą presję. Pomimo tych wyzwań mieliśmy dobry rok i lepsze niż oczekiwano wyniki wewnętrzne. Jest to zasługa wyjątkowej efektywności operacyjnej i kosztowej Grupy MOL oraz ostrożnej polityki inwestycyjnej, które były w stanie zrównoważyć wpływ otoczenia zewnętrznego" - skomentował powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

(ISBnews)