Apator odnotował 8,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,81 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 288,69 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 281,23 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 20,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 852,76 mln zł w porównaniu z 776,43 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 90,38 mln zł wobec 61,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Apator zdecydowanie zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w dwóch największych segmentach swojej działalności - Energii Elektrycznej oraz Wodzie i Cieple. Grupa rozwija swoje dotychczasowe portfolio rozwiązań pomiarowych, aparatury łączeniowej i sterowniczej, a także systemów wspierających pracę służb energetycznych. Jednocześnie jest aktywna na polu badań i rozwoju, docierając do klientów z nowymi rozwiązaniami technologicznymi niezbędnymi do automatyzacji, bilansowania sieci i adaptacji dynamicznie rosnących źródeł OZE w systemie elektroenergetycznym" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Przychody Grupy Apator były wyższe r/r o ok. 10% i osiągnęły poziom 852,8 mln zł, dzięki bardzo dobrym wynikom w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, przy niższych r/r obrotach w Gazie. Sprzedaż krajowa stanowiła ok. 54% obrotów Grupy, zaś głównym

kierunkiem eksportu pozostawały kraje Unii Europejskiej (z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, czeskiego, rumuńskiego, belgijskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego) oraz Wielka Brytania, podano także.

"Perspektywy segmentu są bardzo dobre ze względu na postępujący proces transformacji energetycznej, który zdecydowanie nabierze tempa po odblokowaniu środków z KPO. Spodziewane inwestycje w bezpieczeństwo, stabilizację i automatyzację sieci energetycznych powinny się przełożyć, zarówno w bliskiej, jak i dalszej perspektywie czasowej, na wzrost zainteresowania i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań segmentu dla operatorów systemu przesyłowego oraz sieci dystrybucyjnych, ale także dla podmiotów prywatnych, agregatorów, inwestorów, społeczności energetycznych i innych uczestników stopniowo liberalizującego się rynku energii" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 26,85 mln zł wobec 22,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)