Grupa CCC może osiągnąć wynik EBITDA (MSSF16) na poziomie 800-850 mln zł, oznaczający rentowność EBITDA przekraczającą 8%, w bieżącym roku obrotowym (rozpoczętym 1 lutego 2023 r.), podała spółka. W rozpoczętym IV kwartale roku obrotowego sprzedaż jest wyższa o 10% r/r.

"W okresie 1.11 - 25.11.2023 roku (od początku czwartego kwartału roku obrotowego 2023) sprzedaż w Grupie CCC była wyższa o 10% w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów odnotowały wszystkie linie biznesowe: CCC +6%, HalfPrice +75%, eobuwie +2%, Modivo +3%. Ponadto, CCC i HalfPrice odnotowały dodatnie dynamiki sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL). Szyld CCC kontynuuje dynamiczny wzrost marży brutto w ujęciu rok do roku. Marża brutto rośnie również w HalfPrice, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału. Listopad 2023, jako najlepszy pod względem przychodów i zysku brutto na sprzedaży miesiąc w historii Grupy CCC, otwiera dobrą perspektywę dla wyników w całym czwartym kwartale br. Grupa CCC pozostaje w kluczowym przychodowo i wynikowo okresie sezonu AW23 - realizując sprzedaż w ostatnich dniach Black Weeks oraz okresie przedświątecznym (szczególnie istotnym dla szyldu HalfPrice)" - czytamy w raporcie za III kw.

"Zarząd Grupy CCC dokonał oceny perspektywy wyników w 2023 r. (opublikowanej w skonsolidowanym sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy 2022/23) w zestawieniu z wynikami osiągniętymi po 9 miesiącach roku, z uwzględnieniem sprzedaży w pierwszym miesiącu czwartego kwartału oraz najlepszej wiedzy na temat możliwego kształtowania się wyników w tym okresie. Zarząd ocenia, że założenia wynikowe dla segmentu CCC mogą zostać skutecznie zrealizowane. Mimo wymagającego dla popytu otoczenia rynkowego, dzięki umocnieniu marży brutto i wysokiej dyscyplinie kosztowej, rentowność EBITDA szyldu CCC powinna osiągnąć lub przekroczyć górny przedział szacunku" - czytamy dalej.

W całym 2023 roku branża multibrand e-commerce pozostawała pod wpływem niskiej siły zakupowej konsumenta oraz wymagającego otoczenia konkurencyjnego będącego konsekwencją nadmiernego zatowarowania branży (w obliczu spowolnienia rynku obserwowanego od drugiej połowy 2022 r.). Powyższe czynniki, wraz z kontynuowaną na przestrzeni 2023 roku transformacją technologiczną, wpłynęły na brak możliwości realizacji założeń budżetowych przez Grupę Modivo. Zarząd spodziewa się całorocznej rentowności EBITDA Grupy Modivo na poziomie 0,2-1,0%. Zaplanowana na koniec 2023 r. finalizacja procesu optymalizacji zapasów w Grupie Modivo uwalnia potencjał poprawy rentowności w kolejnym roku obrotowym, podano także.

Dynamiczny rozwój HalfPrice powinien pozwolić na realizację jego założeń przychodowych w górnym przedziale szacunku. Niższa niż pierwotnie zakładana marża brutto HalfPrice kompensowana była wysoką dyscypliną kosztową, dzięki czemu rentowność EBITDA HalfPrice może zrealizować przyjęte założenia. HalfPrice realizuje obecnie sprzedaż w okresie przedświątecznym, będącym dla branży off-price tradycyjnie najlepszym przychodowo i wynikowo momentem roku, czytamy dalej.

Reklama

"W rezultacie, w ocenie zarządu, w bieżącym roku obrotowym Grupa CCC może osiągnąć wynik EBITDA (MSSF16) na poziomie 800-850 mln zł, oznaczający rentowność EBITDA przekraczającą 8%. Dodatkowo, zarząd zakłada realizację założeń dotyczących nakładów inwestycyjnych (capex). W ocenie zarządu, kontynuowana praca nad wzrostem marży brutto wraz z utrzymaną dyscypliną kosztową, otwierają perspektywę umocnienia wyników Grupy w kolejnym roku obrotowym" - zakończono.

W I-III kw. roku obrotowego (luty-październik 2023) spółka miała 101,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 317,8 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 919 mln zł w porównaniu z 6 681,5 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 541,8 mln zł wobec 439,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)