Zysk operacyjny wyniósł 96 mln zł wobec 50 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 243 mln zł wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła odpowiednio: 9,6% wobec 3,8%, zaś skorygowana marża EBITDA: 8,6% wobec 2,9%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2527 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2442 mln zł rok wcześniej.

"Grupa CCC w czwartym kwartale 2023 r. odnotowała przychód na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza najwyższą w historii sprzedaż w pojedynczym kwartale. Wynik ten osiągnięto mimo spowolnienia w sektorze e-commerce i niższej sprzedaży w szyldach Modivo i e-obuwie.pl związanej z nieoptymalną strukturą zapasu. Głównym motorem napędowym wzrostu pozostaje HalfPrice z dynamiką 53% r/r" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"W omawianym kwartale Grupa odnotowała skokowy wzrost marży brutto (o 4 pkt proc.) do poziomu 46,7%, głównie za sprawą dynamicznego wzrostu marży w segmentach CCC (+8 pkt proc. r/r) oraz HalfPrice (+6 pkt proc. r/r)" - czytamy dalej.

Segment CCC w kolejnym już kwartale z rzędu zanotował skokową poprawę rentowności EBITDA, do poziomu przekraczającego 20%. Z kolei HalfPrice w minionym kwartale wypracował przeszło 5-krotnie wyższy r/r wynik operacyjny, wskazano także w materiale.

"Atrakcyjna oferta produktowa, optymalizacja skali i struktury akcji promocyjnych wraz z lepszymi warunkami zakupu kolekcji przyczyniły się do umocnienia marży brutto w CCC. Powyższe, w połączeniu ze ścisłą dyscypliną kosztową (koszty spadły o 12% r/r; szósty kwartał z rzędu poprawy tego wskaźnika), pozwoliło na wypracowanie wysokiej dwucyfrowej rentowności operacyjnej. HalfPrice, mimo swojego młodego wieku i etapu dynamicznego rozwoju, na którym się znajduje, notuje już wysoką rentowność, powyżej pierwotnie planowanej. Z kolei w Grupie Modivo wchodzimy w nowy rok z dużo lepszą strukturą zapasu, co sprawia, że liczymy na trwałe odbudowanie jej rentowności" - powiedział prezes Grupy CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

W segmencie CCC w ostatnim kwartale przychody wzrosły o 2% r/r do 1 053 mln zł, zysk EBIT wyniósł 139 mln zł (wobec 22 mln zł straty rok wcześniej); zysk EBITDA poprawił się o 195% r/r i wyniósł 214 mln zł, zaś skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 246% r/r do 193 mln zł.

W segmencie HalfPrice odnotowano wzrost przychodów o 53% r/r do 438 mln zł, "wspierany konsekwentną ekspansją sieci sklepów (+35% r/r) oraz kontynuowanym wzrostem sprzedaży w sklepach LFL", podano w raporcie. Zysk EBIT wzrósł o 431% r/r do 41 mln zł, zysk EBITDA - o 158% r/r do 84 mln zł, zaś skorygowany zysk EBITDA - o 169% r/r do 84 mln zł.

Przychody Grupy Modivo w ostatnim kwartale spadły o 7% r/r do 1 015 mln zł (eobuwie: -11%, Modivo: +2%). Strata EBIT wyniosła 83 mln zł wobec 34 mln zł straty rok wcześniej, strata EBITDA - odpowiednio: 54 mln zł wobec 12 mln zł, zaś strata skorygowana strata EBITDA: 59 mln zł wobec 13 mln zł.

Liczba sklepów na koniec stycznia 2024 r. wyniosła w przypadku CCC - 799 (spadek o 2% r/r), eobuwie - 52 (wzrost o 37% r/r), HalfPrice - 123 (wzrost o 35 r/r), podano także w raporcie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)