"Czwarty kwartał ub.r. był ostatnim kwartałem niesatysfakcjonujących wyników Modivo, a od I kwartału powinna być wyraźna poprawa. [...] Jeszcze nie powiedzieliśmy też ostatniego słowa, jeśli chodzi o poprawę marży brutto w CCC, która wyniosła 55,5% w IV kwartale, a rentowność EBITDA 20,3% [...] Proces obniżenia zadłużenia w CCC będzie kontynuowany" - powiedział CFO, dyrektor zarządzający ds. finansów Łukasz Stelmach podczas konferencji prasowej.

"Będzie grubo powyżej 40% marży w 2024 roku w Modivo, a słaby rok Modivo jest już historią. [...] HalfPrice i CCC są w połowie drogi, a Modivo zaczyna drogę w rentowną stronę. Wprowadziliśmy szyldy CCC i HalfPrice na dobre poziomy rentowności, liczymy na bardzo wysokie marże i powinniśmy się przyzwyczaić do wysokich marż zarówno w CCC, jak w HalfPrice" - dodał prezes Dariusz Miłek.

W IV kw. roku obrotowego 2023 (listopad 2023 - styczeń 2024) marża brutto Modivo wyniosła 36,1% i spadła o 2,9 pkt proc. r/r.

Prezes podkreślił też, że w 2023 roku nastąpiło rozwiązanie problemu zapasów w Modivo i rozpoczęcie procesu refinansowania

Reklama

"Z dużym optymizmem czekamy na jego zakończenie. Potrzebujemy takich instrumentów jak faktoring czy gwarancje bankowe [...] Jesteśmy po rozmowach z bankami" - powiedział prezes.

"W nadchodzących 2-3 miesiącach będą się finalizować działania refinansowania" - dodał Stelmach.

Odnosząc się do planowanego poziomu capeksu w Modivo w br. CFO powiedział, że Grupa nie zakłada jego wzrostu, a raczej trochę spadku r/r, zaś wzrost capeksu CCC nie będzie skokowy. "Myślę, że jakieś 20-25%" - dodał.

Wskazał też, że Grupa widzi potencjał dalszego obniżania kosztów w CCC, szczególnie w obszarze zagranicy, a w 2024 powinny się ujawnić pełne efekty działań podjętych w 2023 r. np. w obszarze czynszów, które wchodzą od początku tego roku, a w przypadku Modivo grupa chciałaby, aby nastąpiła redukcja o kilka procent.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)