CCC dokonało częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia wobec instytucji finansujących, a łączna redukcja uzgodniona w ramach przedterminowych spłat wyniosła 160 mln zł, w tym redukcja limitów kredytowych wyniosła 114,93 mln zł, podała spółka.

"Dokonana redukcja zadłużenia stanowi ostatni zaplanowany na 2023 r. etap delewarowania grupy kapitałowej CCC o łączną kwotę 320 000 000 zł, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 (podpisanie aneksu do umowy kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC). Delewarowanie Grupy zrealizowane na przestrzeni 2023 roku jest elementem procesu prowadzącego do planowanego refinansowania zadłużenia Grupy CCC" - czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji CCC ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup obligacji (wykup Pari Passu), zaś liczba obligacji podlegających wykupowi Pari Passu zostanie podana w ogłoszeniu o wykupie Pari Passu, podano.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)

Reklama