Mercator Medical odnotował 19,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 7,05 mln zł wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,07 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 138,93 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 27,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 352,32 mln zł w porównaniu z 425 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 44,18 mln zł wobec 10,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Narastająco za trzy kwartały 2023 r. przychody Grupy wyniosły 352,3 mln zł, co oznacza spadek o 72,7 mln zł, tj. o 17,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wpływ na tą zmianę miały dwa przeciwstawnie działające czynniki - wzrost sprzedanych wolumenów produktów i towarów oraz spadek jednostkowej ceny sprzedaży. Narastająco w trzech kwartałach 2023 r. Grupa Mercator sprzedała 3,3 mld szt. rękawic, co oznacza wzrost o 417 mln szt. tj. o 14,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie w omawianym okresie cena sprzedaży spadła do poziomu ok. 10,5 gr za sztukę, co odpowiada zmianie w wysokości -28,4% w stosunku do okresu trzech kwartałów 2022 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 26,28 mln zł wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)