Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 6 do 15 grudnia, a rozliczenie transakcji planowane jest na 20 grudnia br.

"Realizujemy wolę akcjonariuszy wyrażoną uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2022 r., która przewiduje - ze względu na formalną sytuację spółki-matki - nabycie akcji przez spółkę zależną. Dlatego też cena oferowana inwestorom musi być bliska cenie rynkowej" - powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Skup jest prowadzony przez Trigon DM.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji, przy czym walne zgromadzenie zdecydowało o umorzeniu 876,7 tys. akcji własnych, zakupionych w ramach procesu buy-back (8,2% istniejących akcji). Z kolei spółka LeaderMed posiada 221 tys. akcji zakupionych w marcu br. w ramach zaproszenia, jakie w lutym br. zostało skierowane do akcjonariuszy Mercator Medical, zakończono.

Reklama

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)