"Emitent zwraca uwagę na zaburzenia porównywalności wyników na poziomie netto ze względu na różnice kursowe" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany wynik EBITDA: -1,4 mln zł wobec 8 mln zł w III kw. 2022 r. oraz -17,6 mln zł w II kw. 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 118,1 mln zł, wobec 138,9 mln zł w III kw. 2022 r. oraz 121,5 mln zł w II kw. 2023 r., wymieniono dalej.

"Na dzień 30 września 2023 r. Grupa emitenta dysponowała ok. 356,3 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych, a zmiana wartości w trakcie III kw. 2023 r. wynikała przede wszystkim ze wzrostu kapitału pracującego, pokrycia bieżących wyników finansowych oraz inwestycji związanych z działalnością deweloperską w ramach powołanej w tym celu spółki zależnej Mercator Estates sp. z o.o." - czytamy także.

Reklama

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy za trzeci kwartał 2023 r. jest w trakcie przygotowywania, a jego publikacja planowana jest na dzień 29 listopada br., podkreślono również.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)