Vistal Gdynia odnotował 5,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,46 mln zł wobec 2,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,49 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 17,48 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 7,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,67 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27,31 mln zł w porównaniu z 60,22 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 5,27 mln zł wobec 9,37 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Zgodnie z zaprezentowanymi danymi grupa kapitałowa Vistal Gdynia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 27 308 tys. zł, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 o 32 909 tys. zł (spadek o 54,7 %). Za okres do 30.09.2023 r. wynik EBITDA wyniósł -5 267 tys. zł. Wypracowany wynik netto w wysokości -7 775 tys. zł wpłynął negatywnie na wskaźniki rentowności Grupy. Wskaźniki rentowności EBIT, EBITDA, ROS i ROA na dzień 30.09.2023 r. wyniosły odpowiednio: -29,6%; -19,3%; -28,5% i -9,3%" - czytamy w raporcie.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 6,52 mln zł wobec 17,2 mln zł straty rok wcześniej.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,29 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)