Games Operators odnotował 1,19 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,5 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1,26 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,15 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,45 mln zł w porównaniu z 4,74 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,31 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

Reklama

(ISBnews)