"GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowego indeksu regionalnego GPWB-CENTR. Jest on pierwszym indeksem publikowanym przez GPW Benchmark w formule dochodowej netto. Oznacza to, iż przy jego kalkulacji uwzględniane są nie tylko ceny poszczególnych instrumentów uczestniczących w portfelu indeksu, ale także dochody z tytułu dywidend netto, czyli po odliczeniu podatku, zgodnie z zasadami opodatkowania osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski na zasadach określonych w regulaminie indeksu, a także dochody z tytułu praw poboru, akcji bonusowych oraz innych dochodów przysługujących akcjonariuszom z tytułu posiadanych akcji" - czytamy w komunikacie.

Datą bazową indeksu jest 28 marca br., a jego wartość w tym dniu ustalono na poziomie 1000 pkt. Kolejne wartości indeksu są publikowane raz dziennie po godzinie 18:30 i udostępnianie na stronie internetowej GPW Benchmark. 5 kwietnia wartość indeksu wynosiła 1011,24 pkt, podano także.

Nowy indeks obejmuje swoim portfelem największe spółki, charakteryzujące się dużą płynnością, z giełd w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Lublanie, Pradze, Warszawie i Zagrzebiu. Zgodnie z metodą do indeksu mogą zakwalifikować się spółki, których średnia wartość obrotów na sesję przekracza 90 tys. euro. Udział pojedynczej spółki na dzień rankingu będzie ograniczany do 10%, a łączny udział spółek, których udział przekracza 5%, nie może być większy niż 40%. Rewizje indeksu będą przeprowadzane raz w roku po ostatniej sesji czerwca. Aktualnie w portfelu indeksu GPWB-CENTR znajduje się 119 spółek, wskazano też w materiale.

Z Warszawy w indeksie uwzględnione są 94 spółki (60,91%), z Pragi 6 spółek (16,28%) z Budapesztu 5 (11,7%) z Bukaresztu 11 (8,70%), z Lublany 2 (2,21%) i z Zagrzebia 1 (0,03%).

Reklama

Największą spółką w TOP110 nowego indeksu jest Erste Group Bank notowany w Pradze, drugi jest PKO BP, trzeci notowany w Budapeszcie OTP. W TOP10 są jeszcze: Orlen, Pekao, PZU, CEZ, Santander BP, Dino.pl i KGHM.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)