Zysk operacyjny wyniósł 83,15 mln zł wobec 128,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,62 mln zł w 2023 r. wobec 1050,6 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży osiągnięta przez grupę w 2023 roku wyniosła 938 mln zł. Wynik EBITDA - liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, wyniósł 127 mln zł, co oznacza rentowność EBITDA na poziomie 13,6%. Rentowność netto osiągnęła wskaźnik 6,2 %, gdzie skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 58 mln zł. Gotówkowe przepływy operacyjne w roku 2023 osiągnęły rekordowy poziom 138 mln zł, na co wpływ miała m.in. lepsza dyscyplina w zarządzaniu majątkiem obrotowym. Wskaźnik zadłużenia netto utrzymał się na bezpiecznym poziomie 1,16" - napisał prezes Leszek Jurasz w liście do akcjonariuszy.

Po rekordowym pod względem przychodów i wyników roku 2022 w roku 2023 grupa odczuła obniżenie popytu rynkowego szczególnie w III i IV kwartale. Największy spadek wartości przychodów ze sprzedaży w efekcie ochłodzenia popytu rynkowego odnotowano w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów - spadek o 56 484 tys. zł (9,5%) w porównaniu do 2022 roku. W segmencie Armatury i automatyki przemysłowej poziom sprzedaży obniżył się o 30.249 mln zł (14,4%) w stosunku do roku 2022, a w przypadku Elementów złącznych spadek wyniósł 26 777 tys. zł (11%), podano w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

"W roku 2023 grupa, wydatkując łącznie ok. 65 mln zł, kontynuowała realizację programów inwestycyjnych służących rozwojowi i modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 71,03 mln zł wobec 41,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,05 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)