Zysk operacyjny wyniósł 128,31 mln zł wobec 91,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 167,83 mln zł wobec 129,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Rentowność mierzona wskaźnikiem EBITDA za rok 2022 osiągnęła poziom 16% wobec 16,4% w roku 2021" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050,6 mln zł w 2022 r. wobec 791,02 mln zł rok wcześniej.

"Największy wzrost wartości przychodów ze sprzedaży odnotowano w segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów – wzrost o 129 386 tys. zł (27,8%) w porównaniu do 2021 roku, natomiast w segmencie elementów złącznych wzrost wyniósł 82.701 tys. zł (51,4%). W segmencie automatyki przemysłowej i armatury odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 47.894 tys. zł (29,6%) w porównaniu do 2021 roku. W perspektywie geograficznej grupa zanotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży na większości obsługiwanych rynków. Najistotniejszy wzrost wartości przychodów odnotowano na rynkach Unii Europejskiej (wzrost o 126 697 tys. zł). Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym wzrosły o 71 030 tys. zł" - czytamy dalej.

Reklama

"Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów pozostaje najważniejszym segmentem sprzedaży grupy, generując prawie 57% ogółu przychodów ze sprzedaży. W 2020 roku grupa doświadczyła w tym segmencie znacznego spadku przychodów ze sprzedaży, który był spowodowany załamaniem popytu na skutek rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19. Od 2021 roku widoczna była odbudowa i silny trend wzrostowy popytu rynkowego, wynikający m.in. z ożywienia na rynku europejskim i amerykańskim. W roku 2022 wszystkie spółki grupy działające w segmencie Podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotowały istotne przyrosty przychodów ze sprzedaży. Wpływ na wzrost miały w główniej mierze indeksacje cenowe wynikające ze wzrostu cen materiałów. Przychody ze sprzedaży segmentu wzrosły o 129 386 tys. zł (tzn. prawie 28%)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 41,73 mln zł wobec 37,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive - podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,05 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)