"Szacunkowy stan środków pieniężnych spółki na koniec 31 marca 2024 roku wyniósł 22 mln zł. Zmiana środków w porównaniu do szacunkowego stanu 27,1 mln zł na koniec IV kwartału 2023 roku wynika z założeń realizacji Strategii na lata 2023-2026 i inwestycji m.in. we wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie sprzedaży w kolejnych okresach" - czytamy w komunikacie.

Cel XTPL do końca 2026 r.

Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku, podkreślono.

"Ostatnie miesiące w XTPL to czas ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych, które są ściśle związane z realizacją naszej Strategii na lata 2023-2026. Jej kluczowym elementem jest znaczące przeskalowanie przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku oraz osiągnięcie pierwszych wdrożeń przemysłowych naszej technologii na linie produkcyjne globalnych producentów zaawansowanej elektroniki. W tym celu 2-krotnie zwiększyliśmy nasz zespół liczący już 90 ekspertów oraz wypełniliśmy wszystkie kluczowe działy, dzięki czemu operujemy obecnie w nowej, docelowej strukturze, dopasowanej do strategicznych planów. W połączeniu z naszymi inwestycjami w podniesienie zdolności produkcyjnych, a także intensyfikacją działań sprzedażowych, stanowi to silną bazę do wzrostu w przyszłych okresach" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Reklama

XTPL komercjalizuje trzy posiadane linie biznesowe oraz generuje dodatkowe przychody z tytułu dotacji, które współfinansują część prowadzonych projektów o charakterze B+R. Spółka w I kwartale 2024 roku nie pozyskała nowych środków z realizacji dotacji w porównaniu do 0,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, choć w efekcie rozliczenia zaliczek na dotacje, może wykazać przychody z tego tytułu. XTPL z końcem 2023 roku zakończył realizację dwóch projektów dotacyjnych, a obecnie kontynuuje jeden międzynarodowy projekt w konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa i przygotowuje się do uruchomienia drugiego międzynarodowego projektu w konsorcjum. Ponadto XTPL znajduje się obecnie w kilku procesach związanych z pozyskiwaniem kolejnych dotacji na innowacyjne projekty związane z prowadzoną działalnością, podano w materiale.

Sprzedaż urządzeń Delta Printing System

"W perspektywie 2024 roku kolejny raz chcemy zwiększyć liczbę zrealizowanych sprzedaży urządzeń Delta Printing System (DPS), w czym wyraźnie pomoże nam nowa struktura organizacji i kolejne stanowiska produkcyjno-montażowe – obecnie możemy 2x szybciej realizować zamówienia DPS. Na bazie toczących się rozmów biznesowych i wstępnych ustaleń z klientami, a także biorąc pod uwagę statystycznie lepsze drugie półrocze dla linii biznesowej DPS, zdecydowaliśmy już teraz zabezpieczyć kluczowe komponenty do produkcji, niejako antycypując przyszłe zamówienia. Szereg poczynionych inwestycji nakierowanych na podniesienie sprzedaży w kolejnych okresach jest już za nami i były to działania niezbędne dla realizacji naszej Strategii na lata 2023-2026, na co mogliśmy sobie pozwolić w wyniku zakończonej w ubiegłym roku ofercie publicznej. Posiadamy obecnie komfortowy poziom i strukturę zatrudnienia, zwiększone zdolności produkcyjne we wszystkich liniach biznesowych, a także szereg nowych, międzynarodowych dystrybutorów dla naszych rozwiązań. Stopniowe przekładanie się tych inwestycji na wzrost sprzedaży, będzie sukcesywnie wspierać nasz cash flow" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański.

Zatrudnienie na koniec I kwartału 2024 r.

Liczba zatrudnionych osób na koniec I kwartału 2024 roku wyniosła 90 pracowników, to 2-krotny wzrost na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Ponadto zwiększone zostały zdolności produkcyjne urządzeń Delta Printing System, które obecnie mogą być dostarczane około 2-krotnie szybciej. Kreuje to potencjał realizacji istotnie większej liczby dostaw w najlepszym dla tej linii biznesowej okresie roku, czyli drugim półroczu.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)