"Główny czynnik, który w największym stopniu negatywnie wpłynął na kwotę aktualizacji to:

1) ujęcie wyższych kosztów pośrednich.

Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik brutto w I kwartale 2024 roku miała aktualizacja budżetów kontraktów w zakresie wartości przychodów w związku z:

1) zwiększeniem wartości waloryzacji kontraktowej;

2) ujęciem roszczeń o zwrot kosztów ogólnych" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 28 maja 2024 r.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK.

(ISBnews)