W ubiegłym roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 364,8 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów).

"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2023 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2024 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie.

"Miniony rok skutecznie wykorzystaliśmy do aktywnego udziału w przetargach. Grupa Trakcja pozyskała kontrakty o łącznej wartości prawie 1,4 mld zł we wszystkich segmentach: kolejowym, drogowym, miejskim i energetycznym, budując tym samym bezpieczny portfel zamówień na kolejne lata. Najważniejsze z nich to: prace na stacji Gliwice Łabędy, budowa łącznika w Kędzierzynie Koźlu oraz montaż linii energetycznej w Tytuvnai. Nieprzerwanie wykorzystujemy nasz potencjał w branży infrastruktury miejskiego transportu szynowego, realizując zadania budowy linii tramwajowych m.in. w Olsztynie, Łodzi, Wrocławiu i Bydgoszczy. Litewska spółka AB Kauno tiltai z powodzeniem kontynuuje realizację zadań infrastrukturalnych na rynkach Litwy, Łotwy i Szwecji, poszerzając międzynarodowe kompetencje Grupy Trakcja w obszarze budowy infrastruktury portowej i lotniskowej" - dodał zarząd w liście dołączonym do raportu rocznego.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 066 mln zł w 2023 r.

Reklama

(ISBnews)