Ponadto ZWZ dodatkowo przeznaczyło na wypłatę dywidendy 10,59 mln zł stanowiących część środków kapitału rezerwowego; łącznie do podziału trafiło 85,63 mln zł (tj. 1,65 zł dywidendy na akcję), podała spółka. ZWZ określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 13 czerwca 2024 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2024 r.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Reklama