Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 152,53 mln zł wobec 1 032,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 470,83 mln zł wobec 501,99 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 142,25 mld zł na koniec II kw. 2016 r. wobec 133,05 mld na koniec II kw. 2015.

W okresie I-II kw. 2016 r. bank miał 1 279,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 577,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2016 r. wyniósł 1 377,03 mln zł wobec 1 170,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. współczynnik kapitału Tier I wyniósł 13,99%, a całkowity współczynnik kapitałowy – 14,44%.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander - pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)