statystyki

Bankowość

Akredytywa typu listu kredytowego

wróć do działu: Bankowość »

Akredytywa typu listu kredytowego - jest to dokument przesyłany bezpośrednio beneficjentowi przez bank otwierający akredytywę z pominięciem pośredniczącego.

Akredytywa typu listu kredytowego sporządzana jest na specjalnym formularzu. Zawiera ona upoważnienie beneficjenta do wystawienia traty ciągnionej na bank otwierający akredytywę oraz zobowiązania banku do wykupienia tej traty pod warunkiem równoczesnego, terminowego złożenia dokumentów towarowych, zgodnych z warunkami akredytywy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty