statystyki

Bankowość

Wierzytelność

wróć do działu: Bankowość »

Wierzytelność – jest to antonim długu, czyli że, wierzytelność jest to prawo do żądania spełnienia danego świadczenia wynikającego ze stosunku zobowiązania przysługującego wierzycielowi wobec dłużnika.

Wierzytelność mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne, zależnie od rodzaju działalności. Przykładowe wierzytelności wynikające z charakteru działalności to np. wierzytelność bankowa lub wierzytelność ubezpieczeniowa.

Przepisy dotyczące wierzytelności reguluje Kodeks Cywilny w trzeciej księdze – Zobowiązania.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty