statystyki

Finanse

Wartość bieżąca netto

wróć do działu: Finanse »

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value - NPV) - jest to wartość netto przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z inwestycji z uwzględnieniem utraty wartości pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne mogą być zarówno dodatnia jak i ujemne.

Inaczej mówiąc NPV przedstawia wartość przyszłych strumieni pieniężnych w kategoriach dzisiejszych pieniędzy.

Wartość bieżąca netto obok IRR jest metodą pomocną przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków inwestycyjnych.

NPV opisujemy wzorem:

gdzie:

CF - przepływy pieniężne netto,
r - stopa dyskonta,
I - nakłady inwestycyjne,
t - kolejne okresy inwestycji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty